Brokkerhjørnet
En blog ved Jørgen Friis Christensen
HomeSearchSidens profil

Politiken, De Radikale og Socialdemokraterne

Politikens leder angriber Socialdemokraternes flygtningepolitik og anbefaler indirekte, at partiet tilslutter sig den flygtningepolitik, som De Radikale plæderer for. Det sker med blandt andet disse bemærkninger: Socialdemokrater under pres må gøre op med DF's symbolpolitik Oppositionen må forlange et opgør med DF-symbolpolitik og kræve ægte engagement i EU-løsninger og i at få flygtningene i arbejde. Det er en myte, at det ikke kan lade sig gøre at integrere ikke vestlige flygtninge, og at enhver, der kommer, nødvendigvis belaster resten af samfundets velfærd.

De Radikales integrationsforslag vil efter min mening være en direkte katastrofe for det Underdanmark, der igen, igen vil komme til at betale prisen for De Radikales og de af Politiken støttede forslag.

Stakkelhaderne i Venstre appellerer direkte til middelklassens indre svinehund.

Med forslagene om at nedsætte kontanthjælpen, genindføre starthjælpen, og senest med forslag om at ophæve huslejereguleringen til fordel for markedskræfternes frie spil, har Venstre spillet klart ud: ” Det er Underdanmark der skal betale for forbedringer af middelklassens brug af landets velfærdsydelser, såsom børnepasning, fri undervisning og et avanceret sundhedsvæsen.” 

Global Compacts ti spilleregler

FN har opstillet ti principper om virksomhedernes sociale ansvar.
Formålet er, at virksomhederne skal gennemføre principperne i deres politik og praksis.

Politisk journalistik er for ringe.

På side 2 i Politiken den 15. januar er der uden nogen form for erkendende kommentar bragt en beskeden notits med overskriften: ”Politisk journalistik er for ringe.”

Notitsen har følgende indhold: ”Jagten på klik og høje seertal har fået danske medier til at konstruere en art medieboble på Christiansborg, hvorfra de politiske journalister i et stadigt mere hæsblæsende tempo rapporterer om skandaler og personsager, der ikke rigtig interesserer andre end kollegerne og så de politikere, som leverer råstoffer til denne særlige journalistiske genre.”

Journalistisk frihed til hvad ?

I et fælles brev har Politiken sammen med en række nordiske dagblade i et fælles opråb appelleret til den britiske regering om at respektere den journalistiske frihed.Så langt så godt.

Men et sådant opråb har fået i hvert mig til at reflektere over, hvad for eksempel journalisterne på de danske massemedier i de seneste mange år hovedsageligt har brugt deres journalistiske frihed til.

Skal løntilbageholdenhed ikke gælde alle?

Hvorfor mener økonomiministeren at, det kun er de overenskomstansatte og de gennemsnitsaflønnede der skal udvise løntilbageholdenhed, medens hun stiltiende accepterer, at erhvervslivets topchefer rager til sig på den mest uappetitlige og amoralske måde.(11 % i lønstigning og 11 millioner i gennemsnitsløn, eller 30 gange så meget som det gennemsnitsdanskeren får i løn) Burde økonomiministeren ikke tillige have appelleret til erhvervslivets top om, at gå foran og i solidaritetens navn udvise løntilbageholdenhed, f. eks. ved at afstå fra bare en del af de eksorbitante lønforhøjelser, de for nyligt har bevilget sig selv.

Er arbejdsfordeling og en langsigtet aftale om fleksibel arbejdstid løsningen?

Så vidt jeg er orienteret er der godt 2.800.000 fuldtidsjob i Danmark, det vil sige job med 37-timers arbejdsuge. Hvis man i tider som nu, hvor arbejdsløsheden er høj, nedsatte den ugentlige arbejdstid til 36 timer med en tilsvarende lønreduktion, vil der kunne spares så mange lønmidler, at der, uden at det generelle lønomkostningsniveau vil øges med så meget som en enkelt krone, kan etableres ca. 76.000 fuldtidsjob, hvorved arbejdsløsheden kunne reduceres tilsvarende.

Lovpligtig arbejdsløshedsforsikring (LAF)?

I forbindelse med den politiske debat om dagpengeperiodens længde og de tiltag, der kan eller bør sættes i værk for at bringe de arbejdsledige tilbage til arbejdsmarkedet, er det måske en overvejelse værd i den kommende tid, for eksempel i en kommission, også at drøfte mulighederne for – i lighed med den lovpligtige ansvarsforsikring af motorkøretøjer – at modernisere og selvstændiggøre arbejdsløshedsforsikringssystemet ved at indføre en lovpligtig selvejende arbejdsløshedsforsikring, der skal omfatte alle personer over 18 år, der er beskæftiget på det danske arbejdsmarked og hvor statens økonomiske opgave alene er efter på forhånd fastlagte betingelser at yde et tilskud til dagpengeudbetalingerne.

 

Lovpligtig arbejdsløshedsforsikring?

 
  I forbindelse med den løbende debat om, hvad trepartsforhandlingerne materielt skal handle om, er det måske en overvejelse værd at drøfte mulighederne for – i lighed med den lovpligtige ansvarsforsikring af motorkøretøjer – at indføre en lovpligtig arbejdsløshedsforsikring, der skal omfatte alle personer over 18 år, der er beskæftiget på det danske arbejdsmarked.
 
 
 
 

De blå lakajers sammensværgelse.

Det er tilsyneladende ved at gå op for flere og flere, at pressens blå lakajer med  Mogensen og Christiansen, Thomas Larsen og Skaaning i spidsen har indgået en uhellig alliance med henblik på at begå karaktermord mod Danmarks første kvindelige statsminister. Er det fordi hun er en godtudseende kvinde eller er det fordi hun er socialdemokrat?