Brokkerhjørnet
En blog ved Jørgen Friis Christensen
HomeSearchSidens profil

Statsministeren og EU – undtagelserne.

Statsministeren har bebudet, at de 4 danske forbehold skal afskaffes ved folkeafstemning/er i denne valgperiode, hvis Irland i anden runde godkender Lissabon-traktaten, så den træder i kraft i 2010. I denne anledning forekommer det opportunt, kort at beskrive forbeholdene sådan som de nu ser ud.