Brokkerhjørnet
En blog ved Jørgen Friis Christensen
HomeSearchSidens profil

Politiken, De Radikale og Socialdemokraterne

Politikens leder angriber Socialdemokraternes flygtningepolitik og anbefaler indirekte, at partiet tilslutter sig den flygtningepolitik, som De Radikale plæderer for. Det sker med blandt andet disse bemærkninger: Socialdemokrater under pres må gøre op med DF's symbolpolitik Oppositionen må forlange et opgør med DF-symbolpolitik og kræve ægte engagement i EU-løsninger og i at få flygtningene i arbejde. Det er en myte, at det ikke kan lade sig gøre at integrere ikke vestlige flygtninge, og at enhver, der kommer, nødvendigvis belaster resten af samfundets velfærd.

De Radikales integrationsforslag vil efter min mening være en direkte katastrofe for det Underdanmark, der igen, igen vil komme til at betale prisen for De Radikales og de af Politiken støttede forslag.

Journalistisk frihed til hvad ?

I et fælles brev har Politiken sammen med en række nordiske dagblade i et fælles opråb appelleret til den britiske regering om at respektere den journalistiske frihed.Så langt så godt.

Men et sådant opråb har fået i hvert mig til at reflektere over, hvad for eksempel journalisterne på de danske massemedier i de seneste mange år hovedsageligt har brugt deres journalistiske frihed til.

Lovpligtig arbejdsløshedsforsikring?

 
  I forbindelse med den løbende debat om, hvad trepartsforhandlingerne materielt skal handle om, er det måske en overvejelse værd at drøfte mulighederne for – i lighed med den lovpligtige ansvarsforsikring af motorkøretøjer – at indføre en lovpligtig arbejdsløshedsforsikring, der skal omfatte alle personer over 18 år, der er beskæftiget på det danske arbejdsmarked.
 
 
 
 

De blå lakajers sammensværgelse.

Det er tilsyneladende ved at gå op for flere og flere, at pressens blå lakajer med  Mogensen og Christiansen, Thomas Larsen og Skaaning i spidsen har indgået en uhellig alliance med henblik på at begå karaktermord mod Danmarks første kvindelige statsminister. Er det fordi hun er en godtudseende kvinde eller er det fordi hun er socialdemokrat?

Statsfinansieret overførselsindkomst

Det radikale venstre vil ifølge deres hjemmeside skaffe 100.000 personer i arbejde ved gradvis at afskaffe efterlønnen. Jeg har nu igen hørt Margrethe Vestager sige, at det for hende er ubegribeligt, at raske mennesker skal kunne holde fri på det offentliges regning allerede fra 60 års alderen.
 
Jeg har ligeledes hørt Anders Samuelsen udbasunere, at blot efterlønnen blev afskaffet og skatterne nedsættes til 40 %, så vil vort land summe af den rene lykke. Politiken(LTM) bakker som sædvanligt op bag de radikales asociale forslag

Skal det kaldes reformer?

VKO har sammen med De Radikale og DA uhyre travlt med at tale om reformer, som i deres ordbog er synonymt med rigide nedskæringer af de svageste danskeres muligheder for at få et nogenlunde trygt liv.
For det første ville det pynte på den politiske ærlighed - hvis en sådan findes - at ” de fægtede med åben pande” og kaldte tingene ved deres rette navn. ( Jeg ser i øvrigt heller ikke mange journalister gå i rette med sprogbrugen, men det skyldes måske, at journalisterne er enige i, at nedskæringer over for de svageste i samfundet skal kaldes reformer?)

Skal efterlønnen afskaffes eller skal den målrettes?

Hver gang De Radikale taler om økonomiske reformer, nævner de afskaffelsen af efterlønnen som deres højeste prioritet.
 

Fra retsstat til bananrepublik.

I en tankevækkende kronik i Politiken har formanden for flygtningenævnet i det afdæmpede sprog, der kendetegner dommere og embedsmænd, udtalt en sønderlæmmende kritik af det brud på almindelige retsstatsprincipper, der er sket med udviklingen af flygtningenævnets arbejde og sammensætning.
Det er ingen hemmelighed, at hele udlændingeområdet er en varm kartoffel, som politikerne næsten ustandseligt får i den gale hals. Udviklingen er kun gået én vej. Der strammes til. Og det har øget presset på medlemmerne af Flygtningenævnet.
Formanden hentyder forsigtigt til det, som denne signatur ikke tøver med råbe højt: På flygtningeområdet har Danmark retligt udviklet sig til en bananrepublik, der ikke er værdigt for et land, der vil kalde sig civiliseret.

Civil ulydighed mod åndelige fodlænker

Nu vil VKO flertallet igen indskrænke danske borgeres personlige frihed angiveligt for at bekæmpe svigagtige udlændinges sociale bedrageri.
Lad mig sige det så klart at selv de borgerlige ministre kan forstå det.
Når jeg og min kone rejser på vores drømmerejse rundt i verden, så underretter jeg ikke Frederiksberg kommune.
Så kan Peter Skårup jo inddrage min opholdstilladelse og udvise mig til Vendsyssel, hvor min familie på begge sider har levet i 7 generationer

Hvor langt vil Politiken gå for at redde de Radikale?

 

Redaktørgruppen på Politiken har tilsyneladende besluttet, at Politiken – i hvert fald frem til næste folketingsvalg – skal optræde som De Radikales partiavis.
Man er tilsyneladende så skræmt af S – SF samarbejdet og dets succes, som truer med at sætte De Radikale uden for indflydelse efter næste valg, at man ikke skyr noget middel for at genere S – SF samarbejdet i håb om at afværge et katastrofevalg for de Radikale.