Brokkerhjørnet
En blog ved Jørgen Friis Christensen
HomeSearchSidens profil

Global Compacts ti spilleregler

FN har opstillet ti principper om virksomhedernes sociale ansvar.
Formålet er, at virksomhederne skal gennemføre principperne i deres politik og praksis.

Skal løntilbageholdenhed ikke gælde alle?

Hvorfor mener økonomiministeren at, det kun er de overenskomstansatte og de gennemsnitsaflønnede der skal udvise løntilbageholdenhed, medens hun stiltiende accepterer, at erhvervslivets topchefer rager til sig på den mest uappetitlige og amoralske måde.(11 % i lønstigning og 11 millioner i gennemsnitsløn, eller 30 gange så meget som det gennemsnitsdanskeren får i løn) Burde økonomiministeren ikke tillige have appelleret til erhvervslivets top om, at gå foran og i solidaritetens navn udvise løntilbageholdenhed, f. eks. ved at afstå fra bare en del af de eksorbitante lønforhøjelser, de for nyligt har bevilget sig selv.

Er arbejdsfordeling og en langsigtet aftale om fleksibel arbejdstid løsningen?

Så vidt jeg er orienteret er der godt 2.800.000 fuldtidsjob i Danmark, det vil sige job med 37-timers arbejdsuge. Hvis man i tider som nu, hvor arbejdsløsheden er høj, nedsatte den ugentlige arbejdstid til 36 timer med en tilsvarende lønreduktion, vil der kunne spares så mange lønmidler, at der, uden at det generelle lønomkostningsniveau vil øges med så meget som en enkelt krone, kan etableres ca. 76.000 fuldtidsjob, hvorved arbejdsløsheden kunne reduceres tilsvarende.

Lovpligtig arbejdsløshedsforsikring (LAF)?

I forbindelse med den politiske debat om dagpengeperiodens længde og de tiltag, der kan eller bør sættes i værk for at bringe de arbejdsledige tilbage til arbejdsmarkedet, er det måske en overvejelse værd i den kommende tid, for eksempel i en kommission, også at drøfte mulighederne for – i lighed med den lovpligtige ansvarsforsikring af motorkøretøjer – at modernisere og selvstændiggøre arbejdsløshedsforsikringssystemet ved at indføre en lovpligtig selvejende arbejdsløshedsforsikring, der skal omfatte alle personer over 18 år, der er beskæftiget på det danske arbejdsmarked og hvor statens økonomiske opgave alene er efter på forhånd fastlagte betingelser at yde et tilskud til dagpengeudbetalingerne.

 

Markedsøkonomi som administrativt fordelingssystem.

Er der i disse krisetider behov for, at markedsøkonomien sættes under en kontrol, der kan begrænse den uappetitlige grådighed, der i de senere år har hersket i erhvervslivet og i finanssektoren