Brokkerhjørnet
En blog ved Jørgen Friis Christensen
HomeSearchSidens profil

Global Compacts ti spilleregler

FN har opstillet ti principper om virksomhedernes sociale ansvar.
Formålet er, at virksomhederne skal gennemføre principperne i deres politik og praksis.
1) Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede
menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
 2) Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
3) Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive
forhandlinger.
 4) Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5) Virksomheden bør støtte en afskaffelse af børnearbejde.
 6) Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds - og ansættelsesforhold.
7) Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8) Virksomheden bør tage initiativ til fremme af større miljømæssig ansvarlighed.
 9) Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
10) Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning.